Obróbka osadów

Osad jest produktem ubocznym powstającym nieuchronnie podczas oczyszczania ścieków.

Substancje ochronne, zawarte w ściekach, zostają usunięte jako pierwotne substancje stałe albo zostają przetworzone na biomasę i potem usunięte

Powstały w ten sposób osad można poddawać obróbce przez zagęszczanie, odwadnianie i suszenie, aby można było bezpiecznie usunąć produkty końcowe.

Produkty

  • Prasy z filtrem taśmowym
  • Worki filtracyjne do odwadniania osadów
  • Zagęszczarki ślimakowe
  • Obróbka wstępna z użyciem polimerów
  • Wirówki
  • Suszarki osadu
  • Silosy osadu
  • Pompy do osadu