Pitna voda

TrinkwasserPitna voda je dragocena dobrina. Vsak človek potrebuje čisto vodo.
Fleksibilna kontejnerska naprava za pitno vodo je modularno zgrajena in enostavna za namestitev in posluževanje. Naprave proizvajajo čisto vodo po WHO standardih pri nizkih investicijskih in obratovalnih stroških.
Continuați lectură

Industrijska odpadna voda

IndustrieabwasserČiščenje odpadnih voda industrijskih obratov je kot integralni sestavni del proizvodnega procesa bistvenega pomena. Vsaka panoga ima pri tem specifične zahteve. Potrebe obdelave segajo od čiščenja odpadne vode preko regeneracije procesne vode do kroženja vode.
MENA-Water pomaga podjetjem, izpolnjevati vedno strožja določila obdelave industrijskih odpadnih voda, izboljšati učinkovitost in zmanjšati stroške odstranjevanja odpadkov.
Continuați lectură

Obdelava blata

SchlammbehandlungBlato je stranski produkt obdelave odpadnih voda in industrijskih procesov. Blato je lahko obremenjeno s strupenimi anorganskimi ali organskimi snovmi. Blato iz predčiščenja, kot tudi fino blato iz aeracijskih bazenov, je potrebno obdelati, da ga je možno na varen in učinkovit način odstraniti ali reciklirati.
Continuați lectură