MENA-Water skupine proizvodov


Kot imamo opravka z vse vrste čiščenja voda nudimo storitve in izdelke po vsem vodno tehnologijo. Naš program je vključitev vseh fazah procesa zdravljenja in vso potrebno opremo.

Področja dejavnosti

Skupine proizvodov

  • predčiščenje
  • sekundarna obdelava
  • nadaljnja obdelava odpadnih voda
  • kontejnerske naprave
  • obdelava blata
  • eliminacija smradu
  • obnovljive energije
  • merilna-, krmilna- in regulacijska tehnika
  • črpalke & zaporni elementi