Obróbka osadów

Osad jest produktem ubocznym powstającym nieuchronnie podczas oczyszczania ścieków.

Substancje ochronne, zawarte w ściekach, zostają usunięte jako pierwotne substancje stałe albo zostają przetworzone na biomasę i potem usunięte

Powstały w ten sposób osad można poddawać obróbce przez zagęszczanie, odwadnianie i suszenie, aby można było bezpiecznie usunąć produkty końcowe.

Produkty

 • Prasy z filtrem taśmowym
 • Worki filtracyjne do odwadniania osadów
 • Zagęszczarki ślimakowe
 • Obróbka wstępna z użyciem polimerów
 • Wirówki
 • Suszarki osadu
 • Silosy osadu
 • Pompy do osadu

Dalsza obróbka ścieków

IndustrieabwasserProces ten obejmuje dodatkowe kroki niezbędne do leczenia biologicznego w celu zmniejszenia konkretnych ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie jakości oczyszczonych ścieków stosuje się w coraz większym stopniu technologię dalszego oczyszczania ścieków, jako uzupełnienie konwencjonalnych technologii biologicznych.
…czytaj więcej →

Obróbka wstępna

Obróbka wstępna jest pierwszym i podstawowym etapem uzdatniania wody.

Mechanische VorbehandlungDo wstępnej obróbki ścieków stosowane są kraty wlotowe, sita i podobne techniki separacji, służące do eliminowania materiałów zakłócających proces oraz materiałów złożonych z dużych cząstek.

Zapewnia to ochronę zespołów zainstalowanych w dalszej części linii technologicznej.

 

etapy obróbki:

 • Kraty obiegowe
 • Kraty pionowe
 • Kraty rzadkie
 • Filtry taśmowo – panelowe
 • Kraty stopniowe
 • Urządzenia z sitami bębnowymi
 • Sita spiralne
 • Kraty koszowe
 • Kraty poziome dla jazów przelewowych
 • Prasy do skratek
 • Przenośniki ślimakowe
 • Osadniki piasku okrągłe (Vortex)
 • Osadniki piasku podłużne
 • Separatory piasku
 • Płuczki piaskowe
 • Urządzenia kompaktowe
 • Sita z mikrofiltrem