Woda pitna

TrinkwasserWoda pitna jest cennym dobrem.

Każdy człowiek potrzebuje czystej wody.
W tej dziedzinie oferujemy kontenerowe instalacje do uzdatniania wody pitnej o konstrukcji modułowej, łatwe w montażu i obsłudze.

Instalacje te pozwalają na uzyskanie czystej wody, odpowiadającej standardom WHO, przy niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Są one dopasowane do potrzeb klientów i wciąż udoskonalane. Oprócz tego rozbudowujemy i poddajemy renowacji istniejące instalacje wody pitnej. W wielu przypadkach można na tej samej powierzchni uzyskać prawie dwukrotnie większą wydajność

Trinkwasseranlage

 

Trinkwasseranlage