Питейна вода

TrinkwasserПитейната вода е ценна. Всеки човек се нуждае от чиста вода.

В световен мащабнамаляват запасите от чиста вода. MENA-Water отговаря на това предизвикателство. Ние проектираме и произвеждаме оборудване за ефективно третиране на питейната вода.

Нашият продукт в тази област е гъвкавата контейнерна инсталация за питейна вода, която е модулно изградена и лесно се монтира и обслужва. Инсталациите произвеждат безопасна вода съгласно стандарта на СЗО, при ниски капиталови и експлоатационни разходи. Инсталациите се произвеждат по изискванията на клиента и непрекъснато се усъвършенстват. Ние допълнително разширяваме и обновяваме налични инсталации за питейна вода. На същата площ капацитета почти се удвоява в много случаи.

Trinkwasseranlage

 

Нашият основен продукт е контейнерна инсталация за питейна вода, той е много гъвкав, благодарение на модулния дизайн и е лесен за инсталиране и работа. При 2500 кубически метра питейна вода на ден, един модул може да снабдява до 25,000-100,000 души в зависимост от тяхното потребление.
Вижте тук изгледи на референтни станции.

Trinkwasseranlage


Този пост е наличен също в deutsch, english, español, français, polski, română, русский and slovenščina.