Разширение на станция за питейни води в Етиопия

AdamaРеконструкция и разширение на пречиствателна станция за питейна вода.

Oromia National Regional State инвестира в обновлението и оптимизирането на пречиствателната станция за питейна вода в град Адама.

MENA-Water спомага с инвестиционата стъпка за една пречиствателна станция за питейна вода за да се справи растящия град с нуждата от питейна вода .

Oromia Water, Mineral and Energy Bureau (OWM & EB) сключи споразумение с две дружества. Разширението и оптимизирането на пречиствателната станция Президентството , възложи на германската фирма MENA-Water.

“Основанието за разширението новата мрежа е неосигуреното снабдяване през последните 10 години , в резултат от нарастване на населението на града”

Каза Yasin Umer, генералния директор, Adama City Water and Sewerage Authority.

Пречиствателната станция за питейна вода се намира в покрайнините на града. Станцията има осем линий от които две са резервни.. Инсталацията осигурява за 350.000 жители на града на този етап 23.000 кубически метра вода, при действителна необходимост от 32.000 кубически метра вода на ден.

Trinkwasseranlage

Освен за град Адама станцията ще доставя вода на още 10 населени места в околноста, като Geferssa, Alem Tena и Wonji Shoa, с ощо население 72.000 жители.
Разширението и ортимизацията реализирано от MENA-Water ще повиши капацитета за водоснабдяване на 47.000 кубически метра на ден. След съгласувана на двете партии обекта ще завърши за година и половина обяви Mengistu Getaneh, мениджер на MENA-Water регион в Источна Африка..
MENA-Water вече инсталира контейнерна инсталация с дневен добив 2400 кубически метра питейна вода от реката Гибе, за обезпечаване на 40.000 жители на град Bako, в местноста West-Shoa в региона Oromia. Проекта беше завършен за девет месеца abgeschlossen и осигурява от Април 2014 обработена питейна вода. » Вижте референтен доклад.

Тази статия бе поместена в ежедневната преса на 10. Август 2014