Иновация за цялостно предваритело пречистване на отпадъчни води

JubailJubail пречистване на отпадъчни води и обезвреждане
Цел на промишлените инсталации за предварителна подготовка на Marafiq IWWTP Jubail, Саудитска Арабия, е чрез оптимална рециркулация на водата да я пести при обезсоляването, чрез третиране до годност и повторно използване.

Индустриалните отпадъчни води се събират, пречистват, и след обработка се употребяват повторно. Като изпомпва обратно в промишлената зона за да се използва в пожарогасителни системи и за други индустриални приложения отново.
Заводът за промишлени отпадъчни води е предназначен за преработка на всичките промишлени отпадъчни води от предприятията в индустриалната зона Jubail.

капацитет 60 000 m³/d

MENA-Water извърши цялостно проектиране, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на цялата структура на предварителното механично почистване.
отделяне на отпадъка от решетките, разделяне на пясъка от масла и греси и система за контрол на миризми, тръбопроводи под налягане, контролно – измервателни инструменти и са част от обхвата на услугите.
Цялата система се контролира и наблюдава от цифрова система SCADA
Headwork

оборудване приложение
Решетка с греба Отделяне на отпадъка
Ръчна решетка Байпасно обслужване
Промивен канал Изнасяне на отпадъка
Шнековтранпортьор с промиване Промиване и уплътняване
Надлъжен пясъкоуловител Отделяне на пясъка
Пясъкопромивател Измиване на пясъка и отделяне
Маслоуловител Маслоулавяне
Шибър und намалящо усройство Измерване на дебит и регулиране
Въздуходувки Пясъко улавяне и аериране
Филтър с активен въглен Контрол на миризмите
Инструментариум Ултразвуково измерване на дебита , pH, VOC, Температура , Ел.проводимост.
Управление & SPS Kомплетно SCADA наблюдение

Този пост е наличен също в deutsch, english and français.