Обновяване на хранилището за биогаз

biogas-tankProject: Refurbishment of gasholder, Warsan STP, Dubai UAE

Пречиствателната станция Warsan преработва отпадните води на град Дубай в О.А.Е.. Биогазът получен от гниенето на утайките се съхранява междино в две големи хранилища с по 4000 m³ обем. След 28 години експлотация и двата резервуара бяха износени и спешно трябваше да се обновят.
…Чети повече →