Контейнерна инсталация за питейна вода

MENA-Water – SafeDrink – Безопасна питейна вода


potableПречиствателната станция за добив на питейна вода SafeDrink на MENA-Water е икономически изгодна окомплектована станция, която отговаря на стандартите на СЗО и на останалите международни стандарти за пречистена вода.
С нея се работи лесно, консумира малко количество енергия и може да бъде доставена и пусната в експлоатация в кратък срок.

SafeDrink е компактна инсталация за питейна вода, която включва всички компоненти в една компактна система. В процеса са включени следните стъпки: коагулация, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция.

Компактното изпълнение предлага много възможности и е идеално за добив на питейна вода, но също така и за добив на „оборотна” вода за индустрията.
Освен това инсталациите могат да се използват и за други нужди, например за елиминация на фосфора или други замърсители, например тежки метали.

potable
КОАГУЛАЦИЯ

Суровата вода се подава през серпентинен тръбен флокулатор.
Тук се дозират химикалите за Коагулацията. Чрез определеното време за контакт в турболентния поток се постига отлично смесване и чрез дестабилизация на микрочастиците се образуват флокули от суспендираните вещества.

ФЛОКУЛАЦИЯ

Коагулиралата вода се влива в резервоар за коагулация. Внимателното разбъркване води до образуване на по-големи флокули, които по-късно лесно се утаяват. Флокулацията може да се засили чрез добавяне на подходящите полимери.

ИЗБИСТРЯНЕ

Сместа флокули – вода протича през хидравлично оразмерен разпределител в долната част на наклонения ламелен утаител.
При преминаване през ламелния утаител се отделят флокулите, които по-късно се извеждат от долната уплътнителна зона.
Избистрената вода се извежда от повърхностния слой чрез потопени перфорирани тръби към пясъчен филтър. Уплътнената утайка се отвежда на интервали.

ФИЛТРАЦИЯ
Избистрената вода се филтрира през високопроизводителен гравитачен пясъчен филтър за допълнително отделяне на фини твърди частици. Според изискванията се прилагат едно или многостепенни филтри. Водата преминава през филтърната среда, при което частиците се задържат във филтърната среда.
Филтрата се извлича от дъното. Филтъра периодично се промива с обратен поток.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцията се извършва с хлор под формата на разтвор или газ. Алтернативно може да се използва UV-лъчи.

halfa

 

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Много стабилен процес и при максимално натоварване за добив на висококачествена вода
 • Ефективно премахва мътността, твърдите частици, оцветителите, миризми и ТОС
 • Добив на изключително чиста вода отговаряща на СЗО за питейни нужди
 • Усъвършенствана комплектна система в контейнер по ISO
 • Минимално необходима площ
 • Лесно обслужване и минимална поддръжка
 • Ниска енергоемкост
 • Използва се гравитачен безнапорен филтър
 • Възможност за по-голяма производителност чрез модулно изпълнение
 • Произвежда с качествени компоненти от Европа
 • Бързи доставка и пуск поради мобилната концепция
 • Много добро съотношение цена-ефективност

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 • Питейна вода за градове и села /населени места/
 • Добив и пречистване на индустриални води
 • Пречистване на повърхностни води
 • Обработка на „сива” вода
Данни за инсталацията при различна производителност
МОДЕЛ MWSD 20 MWSD 40 MWSD 60 MWSD 100
Капацитет 500 m³/ден 1000 m³/ден 1500 m³/ден 2500 m³/ден
Разположение 20’ контейнер 40’ контейнер 40’ контейнер 40’ контейнер

Други размери по поръчка

water

info повече информация
в областта за изтеглянеModel


MENA-Water контейнерни станции