Мобилни станции

Бързи и надеждни решения

potable

обратна осмоза за пречистена вода

Нашите предварително монтирани в контейнери инсталации с обратна осмоза са в състояние, да отделят разтворените соли и други замърсители като бактерии, въглехидрати, протеини, оцветители , и съединенията с голямо молекулно тегло.

Инсталациите са проектирани , изработени и заводски изпитани съгласно най-високите стандарти за качество. Бързата и лесна доставка и монтаж, необходимостта от малки площ и СМР на место, спестява много време и пари.

Висококачествените материали и влагането на компоненти от водещи производители ни позволява, да предложим на уважаемите ни клиенти висококачествен продукт, с дълъг експлоатационен живот и безпроблемна работа.

Нашите системи са предназначени за пречистване и обработка на морска и силно минерализирана вода. Дори промишлени или битови води могат да се третират, ако преди това са обработени с нашите МБР-системи (мембранен био- реактор).

water

 

Приложение:
  • Питейна вода
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Рециклиране на промишлена вода
  • Кръговрат на технологична вода
  • В медицината (хемодиализа)

 

Обратната осмоза в съчетание с МБР-ултрафилтрация е идеално приложима за рециклиране на вода в много индустрии.

Органично замърсената вода ,която е третирана вече с МБР (SDI <3) е много подходяща за следваща обработка чрез обратна осмоза (RO). Крайния продукт е качествена технологична вода за кръгооборот , за да се намали разхода на вода и този за отпадна вода. Качеството на обработената вода може напълно да отговаря съответства на изискванията за процеса.

infoповече информация
в областта за изтегляне


MENA-Water контейнерни станции