IFFCO инсталация за пречистване промишлени води

FlotationIFFCO – Емиратски завод за преработка на хранителни масла (ERCO), –Port Khalid, Sharjah– е едина от най-големите в света рафинерии преработвател на хранителни масла и производител на хранителни масла.
На MENA-Water е възложена поръчка за изграждане на пречиствателна станция с производителност от 250 m³/ден, за да се преработват всички отпадъчните води от завода , съдържащи масла. Целта е стойностите на TDS/р–ни в–ва/на изхода, да е е по-малко от 150 мг/л; БПК ₅ по-малко от 10 мг/л; TSS по-малко от 5 мг/л.

MENA-Water постигна тези стойности, като се използва комбинация от флотация, мембрана биология и обратна осмоза в много малко пространство. A центрофугата обезводнява утайка до съдържание 20% сухо вещество.

Цялата система се управлява автоматично.

Industrieabwasser

 

оборудване
 • Помпена станция с потопяеми помпи
 • Фини решетки с процеп 0.25 mm
 • Пясъко & масло отделител
 • Буферен резервоар за рН неутрализация
 • Дозиране & Тръбен флокулатор
 • Инсталация за флотация
 • Анаеробен резервуар
 • Аерация с шумоизолирани въздуходувки
 • MBR мембранна биология
 • Online анализ (параметрите на процеса)
 • MBR – отделяне на пермеата с резервоар
 • Система с обратната осмоза с резервоар
 • Резервоар за утайки
 • Центрофуга за обезводняване на утайки
 • IP 55 управление с PLC / PLC – HMI интерфейс – памет
 • Лаборатория към инсталацията