Индустриални отпадни води от птицефема с кланица

IndustrieabwasserAl Ain Птицеферма с кланица за птиците, Пречиствателна станция за отпадни води, 400 m³/d

Птицефермата Al Ain е не само водещ производител на пилешко месо в ОАЕ, но сега също е пионер в областта на опазването на околната среда. MENA-Water изгради най-модерния завод за оползотворяването на силно замърсени отпадъчни води, въз основа на технологията MBR. …Чети повече →

Дозираща станция за пречистване на идустриални отпадни води

dosing-maamirMA’AMIR & NORTH REFINERY идустриална зона
Тази инсталация служи на пречиствателната станция Ma’Amir в Бахрейн, третиране на отпадните води на рафинерията Ma’Amir & North .
Станцията пречиства цялата отпадна вода от индустриалната зона за повторна употреба и я обезврежда без щети за морската вода и околната среда.
MENA-Water достави и монтира цялата дозираща система и окомплектовка …Чети повече →

SBR пречиствателна станция

Hag Yusif HeadworkБитови и промишлени отпадъчни води:
MENA-Water обновява и разширява пречиствателната станция за отпадни води в Hag Yusif в Хартум, Судан.

В същото време се извършва преустройство в SBR технология и строителство на станция за пълнене на цистерни.

Новият капацитет ще бъде 17 000 m³/ден.
…Чети повече →

Иновация за цялостно предваритело пречистване на отпадъчни води

JubailJubail пречистване на отпадъчни води и обезвреждане
Цел на промишлените инсталации за предварителна подготовка на Marafiq IWWTP Jubail, Саудитска Арабия, е чрез оптимална рециркулация на водата да я пести при обезсоляването, чрез третиране до годност и повторно използване. …Чети повече →

IFFCO инсталация за пречистване промишлени води

FlotationIFFCO – Емиратски завод за преработка на хранителни масла (ERCO), –Port Khalid, Sharjah– е едина от най-големите в света рафинерии преработвател на хранителни масла и производител на хранителни масла.
На MENA-Water е възложена поръчка за изграждане на пречиствателна станция с производителност от 250 m³/ден, за да се преработват всички отпадъчните води от завода , съдържащи масла. …Чети повече →

Допълнително пречистване на води

Това включва допълнителни, към биологичното пречистване ,стъпки с цел намаляване на специфичните натоварвания с замърсители в промишлени отпадъчни води. …Чети повече →

Промишлени отпадни води

IndustrieabwasserПречистването на отпадните води е част от производствения процес с особено значение . Всеки отрасъл има при това специфични изисквания.

Пречистването обхваща отпадни , технологични и оборотни води. …Чети повече →