Пречистване на питейна вода в Судан

TrinkwassercontainerMENA-Water монтира контейнерни съоръжения.
В Судан има големи поливни площи с много села, чиито жители не са имали достъп до чиста питейна вода. Водата трябвало да бъде вземана от дълги напоителни канали и водоеми без да се пречиства, което води до много заболявания, особено сред децата. Още през 2008 г.са доставени и инсталирани от MENA-Water пет контейнерни инсталации в различни села. Последваха още две през 2011 година. Технологията се е доказала в трудните условия при много отдалечените места, и сега ще бъдат монтирани още 5 контейнерни инсталации.

Всяка система предоставя 500m³/ден на най–чиста питейна вода, която се пречиства от местните лагуни. Наклонен ламелен утаител, пясъчни филтри и обеззаразяването гарантират постоянно високото качество на пречистването. Тъй като тези системи за използват на принципа на гравитацията, те могат да се експлоатират безпроблемно много години дори и при най –трудните условия в Судан.

Containeranlage

Този контейнерно – базирани системи за питейна вода бяха реализирани в сътрудничество с местната неправителствена организация Alsoqia. Чрез което е гарантирана непрекъснатата поддръжка на системите.
Заболяванията, в местата с тези инсталации, са спаднали драстично и хората са благодарни за подобряване на качеството на техния живот.