Контейнерни решения

за водите и околната среда

Контейн. станция

Специалисти за контейнерни решения:
инсталации до ключ за третиране на питейна вода, отпадни води и утайки.

продуктови групи

Цялото оборудване за пречистване на водите:
Ние предлагаме услуги, оборудване и продукти за всички съответни области на пречистване на водата.

Референции

Референтни обекти: Мобилен контейнер за обезводняване на утайки, Обновяването на втората по големина пречиствателна станция за питейна вода в Африка и др

MENA-Water разработва и произвежда технически системи

за отпадни води, за питейни води и за обезводняване на утайки