Индустриални отпадни води от птицефема с кланица

IndustrieabwasserAl Ain Птицеферма с кланица за птиците, Пречиствателна станция за отпадни води, 400 m³/d

Птицефермата Al Ain е не само водещ производител на пилешко месо в ОАЕ, но сега също е пионер в областта на опазването на околната среда. MENA-Water изгради най-модерния завод за оползотворяването на силно замърсени отпадъчни води, въз основа на технологията MBR. …Чети повече →

Marafiq Обезводняване на утайки

BandpresseMarafiq инсталация преработка на утайки , Саудитска Арабия (KSA).

Marafiq е комунално предприятие към градовете Jubail и Yanbu. Тези два града са с най–развита индустрия и много предприятия. В една от най-големите индустриални зони опазването на околната среда и безопасността при третиране на отпадъците в Близкия изток е основната тема. …Чети повече →

SBR пречиствателна станция

Hag Yusif HeadworkБитови и промишлени отпадъчни води:
MENA-Water обновява и разширява пречиствателната станция за отпадни води в Hag Yusif в Хартум, Судан.

В същото време се извършва преустройство в SBR технология и строителство на станция за пълнене на цистерни.

Новият капацитет ще бъде 17 000 m³/ден.
…Чети повече →

Обработка на утайките

SchlammbehandlungУтайката е съпътстващ продукт при пречистването на отпадни води и при някои промишлени процеси.
Много често, утайките от отпадните води може да се използват като тор, на основа тяхното съдържание на хранителни вещества. …Чети повече →