MBR Durrat al Bahrein

BahreinКонтейнерна MBR инсталация.
Durrat al Bahrain образуват най-големите искуствени острови в кралство Бахрейн с площ около 20 милиона квадратни метра.
За строителните работи и първите заселници се разви концепцията ,отпадната вода да се пречисти до чиста вода …Чети повече →

Контейнерна инсталация за питейна вода в Bako/Етиопия

TrinkwasserАприл 2014 – питейна вода в Африка

Големият градът Вако, с 40 000 жители, се намира в западната Shoa зона на Oromia в състава на Етиопия и е известен със селското си стопанство и научните изследвания. Бако се сдоби с пречиствателна станция за питейна вода, която осигурява дневно до 2400 m³ вода. …Чети повече →

Пречистване на питейна вода в Судан

TrinkwassercontainerMENA-Water монтира контейнерни съоръжения.
В Судан има големи поливни площи с много села, чиито жители не са имали достъп до чиста питейна вода. Водата трябвало да бъде вземана от дълги напоителни канали и водоеми без да се пречиства, което води до много заболявания, особено сред децата. Още през 2008 г.са доставени и инсталирани от MENA-Water пет контейнерни инсталации в различни села. Последваха още две през 2011 година. Технологията се е доказала в трудните условия при много отдалечените места, и сега ще бъдат монтирани още 5 контейнерни инсталации. …Чети повече →

Marafiq Обезводняване на утайки

BandpresseMarafiq инсталация преработка на утайки , Саудитска Арабия (KSA).

Marafiq е комунално предприятие към градовете Jubail и Yanbu. Тези два града са с най–развита индустрия и много предприятия. В една от най-големите индустриални зони опазването на околната среда и безопасността при третиране на отпадъците в Близкия изток е основната тема. …Чети повече →

MBR контейнерна пречиствателна станция Хартум Mogran

MBRMBR контейнерна пречиствателна станция
Al Sunut Almogran, Хартум, Судан.

Кварталът Al Mogran е голям търговски и жилищен комплекс в сърцето на Хартум директно с изглед към Сини и Бели Нил. …Чети повече →