Питейна вода

TrinkwasserПитейната вода е ценна. Всеки човек се нуждае от чиста вода.

В световен мащабнамаляват запасите от чиста вода. MENA-Water отговаря на това предизвикателство. Ние проектираме и произвеждаме оборудване за ефективно третиране на питейната вода.

Нашият продукт в тази област е гъвкавата контейнерна инсталация за питейна вода, която е модулно изградена и лесно се монтира и обслужва. …Чети повече →

Промишлени отпадни води

IndustrieabwasserПречистването на отпадните води е част от производствения процес с особено значение . Всеки отрасъл има при това специфични изисквания.

Пречистването обхваща отпадни , технологични и оборотни води. …Чети повече →

Обработка на утайките

SchlammbehandlungУтайката е съпътстващ продукт при пречистването на отпадни води и при някои промишлени процеси.
Много често, утайките от отпадните води може да се използват като тор, на основа тяхното съдържание на хранителни вещества. …Чети повече →