MBR Контейнерна инсталация

MBR Контейнерна инсталация за пречистване на отпадни води

MWMR25Пречистването на отпадните води с мембранна технология съчетава биологичното пречистване с филтрираща група. Тази иновативна технология предлага много предимства в сравнение с конвенционалната (с активна утайка). Сред тези предимства са: по-високата концентрация на биомаса и по-доброто качество на водите на изхода. Инсталациите са значително по-малки и отпада необходимостта от утаителен резервоар.

С технологията на MENA-Water се пречистват отпадните води до води с качества за употреба /напр.- напояване, миене и др./ Компактните инсталации на MENA-Water може да се монтират на най-малко место и се интегрират с ландшафта.

MBRЯдрото на МБР- инсталацията е мембранния филтър, чрез който пречистената вода се отделя от биомасата. Мембранния филтър се състои от полимерни мембрани, закрепени на стойки от ПП. Определен брой от тези стойки се монтират в модули и се обезопасяват в касета от неръждаема стомана.

Компактни инсталации на MENA-Water намаляват вирусите и бактериите до 99,9999 %. Пречистената потребна вода може да се заусти в екологично чувствителни води или в близост до води използвани за къпане.

С разработените от MENA-Water компактни системи могат да се обработват води до 1000 m³/ден в един 40-футов стандартен контейнер.Съдовете са изработени от неръждаема стомана и са дълготрайни.

 

ПРЕДИМСТВА
ОБХВАТ
 • Помпени станции за сурова вода
 • Механическо пречистване
 • Биологическо пречистване
 • Мембранни филтри
 • Съдове за пречистената вода
 • Обработка на утайки
 • Контрол на миризмите
 • Генератори за ток
 • Диспечерски пулт в контейнер
 • Бърза доставка и пуск
 • Качествени компоненти от немски произход монтирани
 • в контейнер от неръждаема стомана
 • Компактен дизайн
 • Висока плътност на монтажа
 • В хигиенно отношение,съвършен процес/без бактерии
 • и без миризми/
 • Отлично съотношение цена-производителност.
 • Минимални разходи за поддръжка и експлоатация.
 • Минимални СМР на място.
 • Преместваемост на инсталацията по желание

 

КАПАЦИТЕТИ:

МБР – контейнерни инсталации на MENA-Water се доставят в различни стандарти

 • Контейнер- от 25 до 1000 m³/ден.
 • Увеличение на капацитета – с модулно решение.
Означение Капацитет
[m³/ден]
Население
(N екв.)
Размери
L X B [m]
MW – MR25 25 166 7 x 2
MW – MR75 75 500 13 x 3
MW – MR150 150 1000 14 x 4
MW – MR300 300 2000 16 x 5
MW – MR450 450 3000 18 x 6
MW – MR600 600 4000 22 x 6
MW – MR1000 1000 6600 28 x 6
 • Тази дани са за сурова вода БПК 300 мг/л и на изход БПК 5 мг/л.
  При разход –120 литра на човек на ден

MBR model
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Възможност за свръх чиста
деминерализирана вода в
кобинация с RO

MENA-Water Ви предлага подходящи био-мембранни инсталации за отпадни води от най-различен произход

 • Битови отпадни води
 • Отпадни води от отделни сгради: училища, болници и други
 • Отпадни води от хотели, промишлени зони или военни обекти
 • Индустриални отпадни води, напр. хранително-вкусова промишленост

 

grey
MENA-Water MBR инсталация за СИВА ВОДА

Системите за СИВА ВОДА позволяват повторна употреба на отпадни води от душове и мивки или оборотни води – лесно и сигурно. Това ще ви позволи да спестявате до 40% от прясната вода ежедневно.

MBR

 

MENA-Water Membran Bio-Reaktoren (MBR) –

– Бъдещето на пречистването на отпадните води

info повече информация
в областта за изтегляне


Video of MBR Package Plant with 25 m³/d


 


Video MBR Container Sewage Plant for 4000 m³/d


 


MENA-Water контейнерни станции
 

Този пост е наличен също в عربي, deutsch, english, español, français, polski, română, русский and slovenščina.