Предварителна обработка

Пречистване на отпадъчните води е първата и основна стъпка за пречистване на вода.

Mechanische VorbehandlungЦелта на предварителната обработка е да се премахнат физически повечето от неразтворимите твърди вещества за да се намали натоварването с замърсители, както и да се улеснят по-нататъшни стъпки за пречистването на водите в пречиствателната станция.

Осигуряване на надеждна и с високо качество доставка на пречистената вода е от решаващо значение за много последващи процеси. Ето защо избора на правилно избраната технология е много важно. Тя изисква цялостна оценка на качеството на суровата вода и технологичните изисквания, с цел да се оптимизира дизайна, условията на работа и ефективност. MENA-Water има опит и ноу-хау, за избера най-подходящите системи и стандартни решения по специфичните изисквания и дизайн на поръчителя.

 

Предварителното третиране, включва следните процеси:

  • Решетъчни системи за отстраняване на по-едрите твърди частици
  • Промивни преси за обезводняване и уплътняване на отпадъците
  • Пясъкоуловители за отстраняване на частици с размери над 0,15мм
  • Класификатор за пясък и промивни системи за да се очисти от органични замърсители
  • Отделяне на утайки и изплуващи частици преди биологично третиране
  • Аерирани маслоуловители за предварително третиране и отделяне на плаващи материали преди биологично третиране

SBR пречиствателна станция

Hag Yusif HeadworkБитови и промишлени отпадъчни води:
MENA-Water обновява и разширява пречиствателната станция за отпадни води в Hag Yusif в Хартум, Судан.

В същото време се извършва преустройство в SBR технология и строителство на станция за пълнене на цистерни.

Новият капацитет ще бъде 17 000 m³/ден.
…Чети повече →

Иновация за цялостно предваритело пречистване на отпадъчни води

JubailJubail пречистване на отпадъчни води и обезвреждане
Цел на промишлените инсталации за предварителна подготовка на Marafiq IWWTP Jubail, Саудитска Арабия, е чрез оптимална рециркулация на водата да я пести при обезсоляването, чрез третиране до годност и повторно използване. …Чети повече →

Фини решетки – Abu Dhabi / Mafraq, UAE

MafraqПредварителна пречистване –Mafraq, Абу Даби, ОАЕ

MENA-Water достави и инсталира 6 броя перфорирани лентови решетки изпълнени от дуплексна неръждаема стомана и да се заменят съществуващите степенчати решетки и за да се подобри /увеличи/ количеството на отпадъка. …Чети повече →