Допълнително пречистване на води

Това включва допълнителни, към биологичното пречистване ,стъпки с цел намаляване на специфичните натоварвания с замърсители в промишлени отпадъчни води.
industrial

Поради повишените изисквания към качеството на пречистените отпадни води се прилагат все повече технологии за допълнително очистване, като допълнение към вторичното биологично очистване.

Целта е те да се използват повторно или се изхвърлят в обществената канализация.

MENA-Water има решения за всички специфични за индустрията приложения, като същевременно спомага за увеличаване на ефективността и намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъците, повторната употреба на пречистените води е най-важната ни цел.

Гамата продукти за допълнително пречистване обхваща: филтрационни техники, мембранни технологии, дезинфекционни системи , йонен обмен , филтри с активен въглен и други.
 
Информация