Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Leczenie ścieków przemysłowych silnie skoncentrowany do recyklingu.
industrial

Wody lub ścieków proces różni się od jednej czynności do drugiej.

Ramy regulacyjne mogą również zmieniać.

MENA-Water pomaga producenci spełniają standardy regulacyjne bardziej wymagający przy jednoczesnym obniżeniu kosztów oczyszczania wody i usuwania produktów ubocznych.

MENA-Woda oferuje gotowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów ścieków przemysłowych, a także udogodnienia takie jednostki flotacji ciśnieniowej lub pras filtracyjnych.

 
informations


Ten post dostępny jest również w български, deutsch, english, français and русский