Ścieki komunalne

KommunalabwasserMENA-Water oferuje systemy, usługi i wyposażenie do obróbki ścieków komunalnych.
Możliwości technologiczne obejmują obróbkę mechaniczną, chemiczną i biologiczną.
Nasze technologie pozwalają spełnić coraz wyższe wymagania odnośnie jakości oczyszczonych ścieków sanitarnych.

Nowoczesne technologie, będące dalszym etapem rozwoju tradycyjnych, wtórnych metod biologicznych, pozwalają również na selektywne eliminowanie soli mineralnych i innych mikroelementów.

Kommunalabwasser

Kompaktowe systemy opracowane przez MENA-Water umożliwiają obróbkę ścieków, doprowadzanych z wydajnością do 1000 m³/dzień, w 40-stopowym kontenerze ISO.

informations: MENA-Water Container MBR