Urządzenia do obróbki osadów

Urządzenie przenośne do obróbki osadów

sludgeMENA-Water produkuje kontenerowe urządzenia do obróbki osadów. Oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zastosowań, zarówno przewoźne jak i stacjonarne. Całe wyposażenie znajduje się w standardowym kontenerze 40-stopowm. Pozwala nam to zapewnić bardzo krótkie czasy realizacji zamówienia. Dostarczamy niezawodne i sprawdzone urządzenia gotowe do użycia. W celu zapewnienia wysokiej wydajności stosujemy prasę taśmową ze wstępną zagęszczarką i dodawaniem polimerów. W skład urządzenia wchodzi mieszarka, zbiorniki i pompy, oraz oprzewodowanie i rurociąg.

sludge
PRASA TAŚMOWA
Osad jest pompowany i magazynowany, wytwarzany polimer jest dozowany i dodawany do urządzenia odwadniającego. Przed prasą zainstalowano wstępną zagęszczarkę, aby zwiększyć stężenie fazy stałej w osadzie od 0,5 – 3% na dopływie do 5-15%. Odwadnianie w położonej dalej prasie taśmowej odbywa się najpierw w strefie niskociśnieniowej, potem w strefie klinowej a ostatecznie w strefie wysokociśnieniowej, w której powstaje placek filtracyjny pomiędzy perforowaną tkaniną cylindra i tkaniną główną. Otrzymywany placek osadu może zawierać od 18 do 30% suchej masy w zależności od rodzaju osadu.

WYDAJNOŚĆ
Przepustowość prasy taśmowej może wynosić od 2 do 12 m³/h w każdej jednostce.
W zależności od typu osadu zawartość suchej masy w plackach osadu wynosi 18-30 %.
Zastosowanie systemu konstrukcji modułowej pozwala na osiągnięcie większych wydajności.

 

ZALETY

ZASTOSOWANIA:
  • Osady komunalne
  • Osady przemysłowe
  • Również osady z włókien mieszanych, biologiczne i chemiczne
  • Szybka dostawa i uruchomienie dzięki koncepcji mobilnej
  • Wysokogatunkowe wyposażenie wykonane ze stali stopowej
  • Zwarta konstrukcja
  • Wysoki stopień upakowania urządzeń
  • Bardzo korzystny stosunek ceny do oferowanych możliwości
  • Niskie nakłady na konserwację i minimalne wymagania eksploatacyjne
  • Prace budowlane, które trzeba wykonać w miejscu zainstalowania, mają niewielki zakres, zapewnione jest łatwe przemieszczanie

info więcej informacji
do pobraniaVideo Belt Press


MENA-Water Urządzenia Kontenerowe

 


Ten post dostępny jest również w عربي, български, deutsch, english, español, français, română, русский and slovenščina