Energia odnawialna

Energia z natury. Ceny energii wciąż rosną, a zasoby ropy naftowej i węgla nieustannie kurczą się.

MENA-Water oferuje rozwiązania pozwalające na samodzielne zaopatrywanie się w energię. Wiele przedsiębiorstw ponosi znaczne wydatki na usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów.

W związku z tym oferujemy biogazownie do wytwarzania energii z odpadów. Oprócz tego dostarczamy alternatywne systemy energetyczne do zasilania naszych maszyn i urządzeń, oświetlenia i tłoczenia wody oraz ścieków.

MENA-Water Produkty

 

biogas