Erneuerung eines Klärgasspeichers

biogas-tankProject: Refurbishment of gasholder, Warsan STP, Dubai UAE

Die Kläranlage Warsan reinigt das Abwasser der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Klärgas aus der Schlammfaulung wird in zwei großen Gasspeichern mit je 4000 m³ zwischengespeichert. Nach 28 Jahren Betrieb waren beide Speichertanks defekt und mussten dringend erneuert werden.
…czytaj więcej →

Techniki pomiarowe, sterowanie i regulacja

Kontroli i monitorowania procesów opiera się na inżynierii systemów.

Oferujemy wyposażenie, doradztwo i rozwiązywanie problemów dotyczących wszystkich aspektów nadzorowania urządzeń i sterowania nimi.

Paleta naszych wyrobów obejmuje sterowanie urządzeniami, nadzór nad nimi i rozwiązania teletechniczne. Oferujemy wyposażenie do pomiarów laboratoryjnych i pomiarów w miejscu pracy.

Poprzez wieloletnie doświadczenie możemy wykorzystać i sprzedawać tylko komponentów najwyższej jakości i gwarantują niezmiennie wysoką jakość wszystkich produktów.

messtechnik

Produkty

 • Technika pomiarowa online
 • Technika laboratoryjna i eksploatacyjna
 • Pomiary przepływu
 • Pomiary poziomu napełnienia i ciśnienia
 • Technika pomiaru gazu
 • Systemy dozowania
 • Układy sterowania elektrycznego i SCADA

Pompy i armatura odcinająca

Pompowania i regulacji jest podstawą leczenia wody

Uzyskanie optymalnego rezultatu wymaga bardzo starannego wyboru techniki transportu.

W tym celu oferujemy całą paletę pomp i urządzeń regulacyjnych, jak zawory i zasuwy odcinające oraz jazy, jak również projekt, montaż i serwis.

Wszystkie zawory odcinające dostępne są również w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

pump

Nasz program obejmuje
 • Pompy wirnikowe
 • Pompy głębinowe
 • Pompy samozasysające
 • Pompy z dzielonymi korpusami spiralnymi
 • Pionowe pompy głębinowe
 • Pompy fazy stałej i pompy do osadów
 • Zasuwy odcinające i jazy
 • Zawory i zasuwy
 • Kompletne wyposażenie

Obróbka osadów

Osad jest produktem ubocznym powstającym nieuchronnie podczas oczyszczania ścieków.

Substancje ochronne, zawarte w ściekach, zostają usunięte jako pierwotne substancje stałe albo zostają przetworzone na biomasę i potem usunięte

Powstały w ten sposób osad można poddawać obróbce przez zagęszczanie, odwadnianie i suszenie, aby można było bezpiecznie usunąć produkty końcowe.

Produkty

 • Prasy z filtrem taśmowym
 • Worki filtracyjne do odwadniania osadów
 • Zagęszczarki ślimakowe
 • Obróbka wstępna z użyciem polimerów
 • Wirówki
 • Suszarki osadu
 • Silosy osadu
 • Pompy do osadu

Dalsza obróbka ścieków

IndustrieabwasserProces ten obejmuje dodatkowe kroki niezbędne do leczenia biologicznego w celu zmniejszenia konkretnych ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie jakości oczyszczonych ścieków stosuje się w coraz większym stopniu technologię dalszego oczyszczania ścieków, jako uzupełnienie konwencjonalnych technologii biologicznych.
…czytaj więcej →

Obróbka wstępna

Obróbka wstępna jest pierwszym i podstawowym etapem uzdatniania wody.

Mechanische VorbehandlungDo wstępnej obróbki ścieków stosowane są kraty wlotowe, sita i podobne techniki separacji, służące do eliminowania materiałów zakłócających proces oraz materiałów złożonych z dużych cząstek.

Zapewnia to ochronę zespołów zainstalowanych w dalszej części linii technologicznej.

 

etapy obróbki:

 • Kraty obiegowe
 • Kraty pionowe
 • Kraty rzadkie
 • Filtry taśmowo – panelowe
 • Kraty stopniowe
 • Urządzenia z sitami bębnowymi
 • Sita spiralne
 • Kraty koszowe
 • Kraty poziome dla jazów przelewowych
 • Prasy do skratek
 • Przenośniki ślimakowe
 • Osadniki piasku okrągłe (Vortex)
 • Osadniki piasku podłużne
 • Separatory piasku
 • Płuczki piaskowe
 • Urządzenia kompaktowe
 • Sita z mikrofiltrem

Obróbka wtórna

Celem wtórnej obróbki ścieków jest wyeliminowanie składników organicznych.

BiologieW tych procesach stosuje się np. aeratory, mieszadła i systemy zgarniakowe, dzięki którym można usunąć do 90% substancji organicznych.

Jej potrzeba wynika z obecności zanieczyszczeń wytwarzanych przez ludzi, resztek jedzenia, mydła, środków piorących itd. Większość komunalnych oczyszczalni ścieków stosuje osadniki z osadem czynnym i wykorzystuje tlenowe procesy biologiczne, w których dodaje się tlen atmosferyczny.
Mikroorganizmy potrzebują nie tylko tlenu, ale również pożywki w formie ulegających rozkładowi biologicznemu, rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń organicznych (np. cukier, tłuszcz, organiczne molekuły węgla o krótkich łańcuchach itp.). Frakcje trudniej rozpuszczalne są wiązane w postaci kłaczków. Ostatnim etapem biologicznego stopnia obróbki jest osadzanie się kłaczków jako osadu w osadnikach wtórnych.
Odpływ stanowią wówczas oczyszczone ścieki, zawierające już tylko niewielkie ilości substancji organicznych i zawiesin. Osadzony osad jest ponownie dodawany, jako osad zawracany, do wstępnie obrobionych mechanicznie ścieków i w ten sposób jest ponownie kierowany do osadników z osadem czynnym. Wskutek ciągłego namnażania się mikroorganizmów powstaje nadmiar osadu, który jest odprowadzany i dostarczany do etapu obróbki osadu (zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie, suszenie).

sprzęt:

 • Aeratory wytwarzające duże i małe pęcherzyki powietrza
 • Mieszadła i aeratory
 • Zgarniaki łańcuchowe
 • Zgarniaki portalowe dla zbiorników podłużnych
 • Zgarniaki portalowe dla zbiorników okrągłych
 • Oddzielacze kożucha ściekowego

Zwalczanie odorów

MENA-Water jest zwolennikiem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

AbluftreinigungProcesom oczyszczania ścieków i obróbki osadów zwykle towarzyszy nieprzyjemny odór.

Istnieją różne metody zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pozwalające na ich zwalczanie..

MENA-Water oferuje różne systemy do oczyszczalnia i dezynfekcji powietrza odlotowego. Niezawodność i efektywność tych systemów została potwierdzona w licznych zastosowaniach w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Niemczech.

Produkty:

 • Biofiltry
 • Filtry z węglem aktywnym
 • Płuczki gazowe
 • Elementy wypełnienia powodujące powstawanie kropel

Palm Jumeirah Island