Dalsza obróbka ścieków

IndustrieabwasserProces ten obejmuje dodatkowe kroki niezbędne do leczenia biologicznego w celu zmniejszenia konkretnych ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie jakości oczyszczonych ścieków stosuje się w coraz większym stopniu technologię dalszego oczyszczania ścieków, jako uzupełnienie konwencjonalnych technologii biologicznych.

Paleta dalszych etapów oczyszczania ścieków obejmuje techniki filtracyjne, metody membranowe, systemy dezynfekcji, wymienniki jonowe, filtry z węglem aktywnym i inne.

Produkty:
  • Ultrafiltracja i nanofiltracja
  • Osmoza odwrócona
  • Flotacja odprężeniowa
  • Filtry tkaninowe