Instalacje wody pitnej

Urządzenie kontenerowe do uzdatniania wody pitnej – Woda pitna z rzek i jezior


potableUrządzenie SafeDrink firmy MENA-Water jest ekonomicznym, kompaktowym urządzeniem do uzdatniania wody pitnej zgodnie ze standardami międzynarodowymi i WHO.
Urządzenie jest łatwe w obsłudze, efektywne energetycznie i może zostać dostarczone i uruchomione w krótkim terminie.

SafeDrink jest urządzeniem kompaktowym, w skład którego wchodzą wszystkie komponenty konieczne do uzdatniania wody pitnej, umieszczone w zwartym układzie. !–more–>Stosowane są takie operacje technologiczne jak koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja.
Zwarta konstrukcja oferuje różne możliwości i nadaje się zwłaszcza do oczyszczania wody pitnej, jak również do uzdatniania przemysłowej wody procesowej. Oprócz tego urządzenia te mogą być również stosowane do dalszego oczyszczania ścieków, np. do eliminacji fosforu albo innych zanieczyszczeń wody, jak metale ciężkie.

potable
KOAGULACJA

Nieuzdatniona woda jest pompowana przez spiralny rurociąg – flokulator rurowy. Dodawane są w nim środki chemiczne, konieczne do koagulacji. Dzięki odpowiedniemu dobraniu czasu przebywania w przepływie turbulentnym dochodzi do bardzo dobrego wymieszania, a wskutek destabilizacji mikrocząstek w cieczy z osadem tworzą się płatki.

FLOKULACJA

Poddana koagulacji woda przepływa następnie do zbiornika flokulacji. Łagodne wymieszanie powoduje wykształcenie się większych płatków, które następnie łatwiej ulegają sedymentacji. Tworzenie płatków można dodatkowo wzmocnić przez dodanie odpowiednich polimerów.

OCZYSZCZANIE

Mieszanina płatków i wody przepływa równomiernie przez odpowiednio dobrany rozdzielacz wlotowy do dolnej części płytkowego odstojnika o skośnych ścianach. Przy przechodzeniu przez odstojnik dochodzi do oddzielenia płatków, które są odprowadzane do dolnej strefy zagęszczania. Oczyszczona woda zostaje na powierzchni odprowadzona przez perforowane, zanurzone rury i skierowana do filtra piaskowego. Zagęszczony osad jest regularnie odprowadzany.

FILTRACJA
Oczyszczona woda przepływa do wysokowydajnego, grawitacyjnego filtra piaskowego w celu oddzielenia pozostałych jeszcze, drobniejszych frakcji fazy stałej. W zależności od wymagań stosowane są filtry jednowarstwowe albo wielowarstwowe. Woda przepływa przez medium filtracyjne, natomiast cząstki fazy stałej zostają zatrzymane w osnowie filtra. Filtrat jest odprowadzany z dna filtra. Osnowa filtra jest poddawana w regularnych odstępach czasu płukaniu wstecznemu.

DEZYNFEKCJA

Dezynfekcję przeprowadza się przy użyciu skroplonego albo gazowego chloru. Alternatywnie może być ona przeprowadzana za pomocą światła UV.

halfa

 

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
Opcjonalne wyposażenie systemu
 • Nastawa dla surowej wody z wysokiej mętności
 • Pożytkowanie wody w konstrukcji pontonowej
 • Generator zasilania zewnętrznego
 • Zbiornik retencyjny jako zbiornik w podłodze lub jako zbiornik na podwyższeniu.
 • Przenośne małe laboratorium do sprawdzania jakości wody
 • Pomieszczenie operacyjne w budowie kontenera
 • Stacja pomp zasilana prądem zewnętrznym
 • Nowoczesny, kompletny system w kontenerach ISO.
 • Małe zapotrzebowanie powierzchni.
 • Łatwa obsługa i niewielkie nakłady na konserwację
 • Małe zużycie energii
 • Współpraca z grawitacyjnymi filtrami piaskowymi i płytkowymi odstojnikami o skośnych ścianach
 • Większa przepustowość dzięki modułowemu rozmieszczeniu kompaktowych jednostek
 • Zastosowanie wysokogatunkowych elementów wyprodukowanych w Europie
 • Szybka dostawa i uruchomienie dzięki koncepcji mobilnej
 • Bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości
 • Bardzo stabilny proces, wysokiej jakości woda jest produkowana również przy szczytowym obciążeniu
 • Efektywne usuwanie zmętnienia, zanieczyszczeń stałych, barwników, odorów i TOC (ogólny węgiel organiczny)
 • Produkowana jest woda o wysokim stopniu czystości, spełniająca wymagania WHO dla wody pitnej

 

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA
 • Woda pitna dla miast i gmin
 • Uzdatnianie wody procesowej
 • Oczyszczanie wód powierzchniowych
 • Obróbka wody pitnej użytej do kąpieli lub prania
STANDARD BUDOWANYCH WIELKOŚCI
Model MWSD 20 MWSD 40 MWSD 60 MWSD 100
Pojemność 500 m³/d 1000 m³/d 1500 m³/d 2500 m³/d
układ 20″ Container 40″ Container 40″ Container 40″ Container
aplikacja małe wioski, obozy,
hotele, budynki biurowe
średnie miasta miasta, rozszerzalna do dowolnego rozmiaru

Inne rozmiary na życzenie

water

info więcej informacji w obszarze pobieraniaModel


MENA-Water Urządzenia Kontenerowe