Ścieki przemysłowe

IndustrieabwasserOczyszczanie ścieków jest integralną częścią procesu produkcyjnego i ma szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych.

Dla każdej branży obowiązują specyficzne wymagania, przy czym obróbka obejmuje zakres od oczyszczania ścieków do wstępnej obróbki wody procesowej i prowadzenia obiegu.

MENA-Water pomaga przedsiębiorstwom w spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących obróbki ścieków przemysłowych, zwiększania wydajności i obniżania kosztów usuwania odpadów.

MENA-Water oferuje kompletne systemy dla całego spektrum przemysłowego oczyszczania ścieków, np. urządzenia flotacyjne, komorowe prasy filtracyjne i inne komponenty.

Industrieabwasser

co oferujemy:


Video of the Industrial Waste Water Treatment Plant Al Ain