Промишлени отпадни води

IndustrieabwasserПречистването на отпадните води е част от производствения процес с особено значение . Всеки отрасъл има при това специфични изисквания.

Пречистването обхваща отпадни , технологични и оборотни води.

MENA-Water помага на предприятията, да спазват завишените изисквания за третиране на промишлените води, да си повишат производителноста и да намалят разходите по депониране на отпадъците.

MENA-Water предлага цялостни системи в целия спектър за пречистването на промишлени води, напр. инсталации за флотация , камерни филтър-преси и други съоръжения.

Industrieabwasser

продуктови групи:

  • Рециклиране на отпадни води за различни индустриални приложения
  • флотация например в мазна отпадъчни води
  • Membrane филтрация
  • Обратна осмоза за процеса на висока степен на чистота на водата
  • Биологично третиране на специални отпадъци
  • Флокулация и утаяване
  • Неутрализация, дезинфекция, обезсоляване
  • Специализирани решения за всички индустриални приложения
  • Проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения

Video of the Industrial Waste Water Treatment Plant Al Ain


 


Този пост е наличен също в deutsch, english, español, français, polski, română, русский and slovenščina.