Дозираща станция за пречистване на идустриални отпадни води

dosing-maamirMA’AMIR & NORTH REFINERY идустриална зона
Тази инсталация служи на пречиствателната станция Ma’Amir в Бахрейн, третиране на отпадните води на рафинерията Ma’Amir & North .
Станцията пречиства цялата отпадна вода от индустриалната зона за повторна употреба и я обезврежда без щети за морската вода и околната среда.
MENA-Water достави и монтира цялата дозираща система и окомплектовка Всички компоненти са с произход от Германия.

Обем на доставките:

  • Лимонена киселина
  • NaOCl
  • NaOH
  • FeCl₃

Капацитета на пречиствателната станция е 5400 m³/d. През 2012 системата беше пусната в действие.

dosing-maamir