Контейнерна инсталация за питейна вода в Bako/Етиопия

TrinkwasserАприл 2014 – питейна вода в Африка

Големият градът Вако, с 40 000 жители, се намира в западната Shoa зона на Oromia в състава на Етиопия и е известен със селското си стопанство и научните изследвания. Бако се сдоби с пречиствателна станция за питейна вода, която осигурява дневно до 2400 m³ вода.
Системата е инсталирана от компанията MENA-Water, със седалище в Германия и третира водата от река Gibe. Проектът, който е завършен в рамките на девет месеца, е алтернативно водоснабдяване за жителите на града и околностите му.

Заместник-ръководителят на Бюрото за вода, минерали и енергии, Ibrahim Haji Hussen, обеща пред етиопскя вестник Herald, тези нови и несложни технологии да бъдат инсталирани и в други региони на държавата. “Ние проучихме и преценихме областите, които нямат достъп до питейна вода. Например, ние планираме за реализация същите проекти в Oromia и Somali, на граничните райони и особено Bali”.

Containeranlage
Мениджерът на MENA-Water East Area Африка, Меngistu Getaneh отбеляза, въпреки че Етиопия е известена със своите големи водни ресурси, те досега не са използвани ефективно. ” Това най-вече от грешки в прилагането на модерни технологии. MENA Water работи за запълване на тази празнина ,чрез въвеждането на нови пречиствателни станции за повърхностни води за кратко време . Инвестицията в Bako е част от този проект”, каза Mengistu.

Управляващият директор на MENA Water инж. Аtif Gafar от своя страна , посочи, че приоритет на компанията е въвеждането на компактни системи в по-големите градове на страната като Бако . Главеният изпълнителен директор обясни , че компанията участва в пречистването на отпадите води жилищните райони в Адис Абеба.

MENA-Water е инженерингова и производствена компания , която предлага иновативни решения и услуги в областта на питейните води и осигурява пречистване на отпадъчните води.

Тази статия беше публикувана в етиопския вестник Herald.

modell

На тази станция може на по–късен етап да се утрои капацитета.

bako-interview


Този пост е наличен също в deutsch, english, français and русский.