Обработка на утайките

SchlammbehandlungУтайката е съпътстващ продукт при пречистването на отпадни води и при някои промишлени процеси.
Много често, утайките от отпадните води може да се използват като тор, на основа тяхното съдържание на хранителни вещества.
Утайката може да е замърсена с токсични органични и неорганични съединения . Грубите утайки и фините утайки от био- басейните трябва да се обработят, за да се отстранят сигурно и ефективно, или да се оползотворят.
Чрез изгниване с метод за производство на биогаз може да се добие енергия под формата на метан.

MENA-Water предлага цялостни решения за обработка на утайките,включващо: сгъстяване, обезводняване и сушене. Предлагаме също контейнерни и мобилни системи за утайки.

За обезводняване на утайки ние препоръчваме нашия контейнерна инсталация за третиране на утайката с лентова–филтър преса. Оборудването се доставя като вече сглобено в контейнер и може да се достави на място, в един кратък срок с по-малко строителни работи. При много кратките срокове за изпълнение, тази система е много рентабилна.

container