Индустриални отпадни води от птицефема с кланица

IndustrieabwasserAl Ain Птицеферма с кланица за птиците, Пречиствателна станция за отпадни води, 400 m³/d

Птицефермата Al Ain е не само водещ производител на пилешко месо в ОАЕ, но сега също е пионер в областта на опазването на околната среда. MENA-Water изгради най-модерния завод за оползотворяването на силно замърсени отпадъчни води, въз основа на технологията MBR.

Отпадъчните води се обработват многоетапно в пречиствателна станция за промишлени води с цел използване водата за напояване.

Капацитет 400 m³/d

Съществуващата, остаряла за пречиствателна станция за водите от производството, клането, преработката, пакетирането, почистване и дезинфекцията е разширена и модернизирана от 240m³/ден на 400 m³/ден.

Al Ain

MENA-Water получи през февруари 2013 г. договор за цялостно проектиране, изграждане и пускане в експлоатация за срок 8 месеца. Заводът планомерно и успешно бе въведен в експлоатация.

 

Обхват на проекта:

Предварителното почистване, повдигащата инсталация, барабанните сита, буферения резервоар, микро решетка за фино разделяне, тръбен флокулатор, флотация, биологично пречистване, MBR процес, воден резервоар с напоителна станция, сгъстяване на утайки, обезводняване на утайки, диспечерски контрол с PLC и HMI технологии, полево измерване с въвеждане – включително обучение на оперативния персонал и оперативен мониторинг в продължение на 3 месеца след въвеждане в експлоатация на станцията.

Flotation