Обновяване на хранилището за биогаз

biogas-tankProject: Refurbishment of gasholder, Warsan STP, Dubai UAE

Пречиствателната станция Warsan преработва отпадните води на град Дубай в О.А.Е.. Биогазът получен от гниенето на утайките се съхранява междино в две големи хранилища с по 4000 m³ обем. След 28 години експлотация и двата резервуара бяха износени и спешно трябваше да се обновят.
…Чети повече →

MBR Durrat al Bahrein

BahreinКонтейнерна MBR инсталация.
Durrat al Bahrain образуват най-големите искуствени острови в кралство Бахрейн с площ около 20 милиона квадратни метра.
За строителните работи и първите заселници се разви концепцията ,отпадната вода да се пречисти до чиста вода …Чети повече →

Измерителна техника и управление и регулировка

Контролът и наблюдението на процесите се основава на инженерство системи

Ние Ви предлагаме оборудване, консултации и решаване на проблеми във всички аспекти на наблюдението и управлението на станцията.

Продуктовата гама обхваща всички области на управлението, контрола и дистанционен мониторинг . Предлагаме лабораторно оборудване и за ситуационни измервания.

Чрез нашия дългогодишен опит в използването на растенията и продават само висококачествени компоненти и гарантира постоянно високо качество на всички продукти.

messtechnik

продуктови групи

 • Апаратура в онлайн режим
 • Лабораторно и полево оборудване
 • Измерване на дебит
 • Измерване на ниво и налягане
 • Детектори за газ
 • Дозиращи системи
 • Електро управление & SCADA

Помпи и регулатори на дебита

Изпомпване и регулиране е в основата на лечението на вода

За оптимален успех е нужен грижовен избор на напорните системи.

За тази цел ние предлагаме цялата гама от помпи и регулатори на дебита и при необходимост поемаме проектиране, монтаж и сервиз.

pump

продуктови групи
 • Центробежни помпи
 • Потопяеми помпи
 • Самозаливни помпи
 • Двукорпусни помпи
 • Помпи с вертикален вал
 • Помпи за твърди вещества и утайки
 • Спирателни кранове и защити
 • Кранове и шибри
 • Аксесоари

Обработка на утайката

MENA-Water предлага пълната програма за третиране на утайките.

Нашата гама включва всички съоръжения, една за съхранение, транспорт, сгъстяване, обезводняване и сушене на утайките.

обезводняване на утайки ние предлагаме нашата централа контейнер за третиране на утайката с филтър колан натиснете, за да.

Оборудването е доставено като сглобяеми контейнер и може да се издигнат на място, в един кратък период от време с по-малко от строителните работи. В много кратък период от време изпълнение, тази система е много рентабилен.

Обработка на утайката

 • Лентова филтър преса
 • Сушене в чували
 • Винтов уплътнител
 • Полимерна подготовка
 • Центрофуги
 • Изсушаване на утайка
 • Силоз за утайка
 • Помпи за твърди вещества и утайки

Schlamm


Допълнително пречистване на води

IndustrieabwasserТова включва допълнителни, към биологичното пречистване ,стъпки с цел намаляване на специфичните натоварвания с замърсители в промишлени отпадъчни води.

Поради повишените изисквания към качеството на пречистените отпадни води се прилагат все повече технологии за допълнително очистване, като допълнение към вторичното биологично очистване.
…Чети повече →

Предварителна обработка

Пречистване на отпадъчните води е първата и основна стъпка за пречистване на вода.

Mechanische VorbehandlungЦелта на предварителната обработка е да се премахнат физически повечето от неразтворимите твърди вещества за да се намали натоварването с замърсители, както и да се улеснят по-нататъшни стъпки за пречистването на водите в пречиствателната станция.

Осигуряване на надеждна и с високо качество доставка на пречистената вода е от решаващо значение за много последващи процеси. Ето защо избора на правилно избраната технология е много важно. Тя изисква цялостна оценка на качеството на суровата вода и технологичните изисквания, с цел да се оптимизира дизайна, условията на работа и ефективност. MENA-Water има опит и ноу-хау, за избера най-подходящите системи и стандартни решения по специфичните изисквания и дизайн на поръчителя.

 

Предварителното третиране, включва следните процеси:

 • Решетъчни системи за отстраняване на по-едрите твърди частици
 • Промивни преси за обезводняване и уплътняване на отпадъците
 • Пясъкоуловители за отстраняване на частици с размери над 0,15мм
 • Класификатор за пясък и промивни системи за да се очисти от органични замърсители
 • Отделяне на утайки и изплуващи частици преди биологично третиране
 • Аерирани маслоуловители за предварително третиране и отделяне на плаващи материали преди биологично третиране