Измерителна техника и управление и регулировка

Контролът и наблюдението на процесите се основава на инженерство системи

Ние Ви предлагаме оборудване, консултации и решаване на проблеми във всички аспекти на наблюдението и управлението на станцията.

Продуктовата гама обхваща всички области на управлението, контрола и дистанционен мониторинг . Предлагаме лабораторно оборудване и за ситуационни измервания.

Чрез нашия дългогодишен опит в използването на растенията и продават само висококачествени компоненти и гарантира постоянно високо качество на всички продукти.

messtechnik

продуктови групи

  • Апаратура в онлайн режим
  • Лабораторно и полево оборудване
  • Измерване на дебит
  • Измерване на ниво и налягане
  • Детектори за газ
  • Дозиращи системи
  • Електро управление & SCADA