Допълнително пречистване на води

Това включва допълнителни, към биологичното пречистване ,стъпки с цел намаляване на специфичните натоварвания с замърсители в промишлени отпадъчни води. …Чети повече →

Офис контейнер

officeРешения за обслужващия персонал на място.

Контейнерите могат да бъдат изградени дори и в най-отдалечените региони. Не само в този случай е улеснението, и като офис оборудване и като условия за подслон на място.
…Чети повече →