Допълнително пречистване на води

IndustrieabwasserТова включва допълнителни, към биологичното пречистване ,стъпки с цел намаляване на специфичните натоварвания с замърсители в промишлени отпадъчни води.

Поради повишените изисквания към качеството на пречистените отпадни води се прилагат все повече технологии за допълнително очистване, като допълнение към вторичното биологично очистване.
…Чети повече →