Обновяване на хранилището за биогаз

biogas-tankProject: Refurbishment of gasholder, Warsan STP, Dubai UAE

Пречиствателната станция Warsan преработва отпадните води на град Дубай в О.А.Е.. Биогазът получен от гниенето на утайките се съхранява междино в две големи хранилища с по 4000 m³ обем. След 28 години експлотация и двата резервуара бяха износени и спешно трябваше да се обновят.

MENA-Water получи поръчката за реконструкция
и обновяване на първия резервуар.
biogas-tank1
Подновени бяха мемвраната ,телескопичната водеща система и управлението на мембраната със защитна система и дигитално измерване на обема. През март 2014 се пусна отново в експлотация първия резервуар само за срок от един месец

Газохранилище за биогаз
с обем 4000 m³

klaergas