Разширение на станция за питейни води в Етиопия

AdamaРеконструкция и разширение на пречиствателна станция за питейна вода.

Oromia National Regional State инвестира в обновлението и оптимизирането на пречиствателната станция за питейна вода в град Адама. …Чети повече →

Контейнерна инсталация за питейна вода в Bako/Етиопия

TrinkwasserАприл 2014 – питейна вода в Африка

Големият градът Вако, с 40 000 жители, се намира в западната Shoa зона на Oromia в състава на Етиопия и е известен със селското си стопанство и научните изследвания. Бако се сдоби с пречиствателна станция за питейна вода, която осигурява дневно до 2400 m³ вода. …Чети повече →

Пречистване на питейна вода в Судан

TrinkwassercontainerMENA-Water монтира контейнерни съоръжения.
В Судан има големи поливни площи с много села, чиито жители не са имали достъп до чиста питейна вода. Водата трябвало да бъде вземана от дълги напоителни канали и водоеми без да се пречиства, което води до много заболявания, особено сред децата. Още през 2008 г.са доставени и инсталирани от MENA-Water пет контейнерни инсталации в различни села. Последваха още две през 2011 година. Технологията се е доказала в трудните условия при много отдалечените места, и сега ще бъдат монтирани още 5 контейнерни инсталации. …Чети повече →

Станция за питейна вода Хартум Север,Ъпгрейдване

NilХартум Север WTP станция за питейна вода,
Рехабилитация и разширение – Bahri, Судан

Тази мащабен завод, разположен на Сини Нил, захранва три района и трябваше да бъде реконструиран след десетилетия на работа. MENA Water обнови цялата станция и удвои капацитета. …Чети повече →

Питейна вода

TrinkwasserПитейната вода е ценна. Всеки човек се нуждае от чиста вода.

В световен мащабнамаляват запасите от чиста вода. MENA-Water отговаря на това предизвикателство. Ние проектираме и произвеждаме оборудване за ефективно третиране на питейната вода.

Нашият продукт в тази област е гъвкавата контейнерна инсталация за питейна вода, която е модулно изградена и лесно се монтира и обслужва. …Чети повече →