Възобновяема енергия

От ден на ден енергия цените се покачват и ресурси като петрол и въглища са почти.

Много компании харчат много пари за обезвреждането на техните отпадни продукти. Ние предлагаме на инсталации за биогаз, производителите на енергия от отпадъци. В допълнение, ние предлагаме алтернативни енергийни системи за работа на нашите машини и оборудване, осветление и изпомпване на вода и отпадъчни води.

MENA-Water предлага решения за енергийна независимост с вятърни турбини, соларни панели и биогаз инсталации.

MENA-Water est spécialisée dans

 

biogas