Dalsza obróbka ścieków

IndustrieabwasserProces ten obejmuje dodatkowe kroki niezbędne do leczenia biologicznego w celu zmniejszenia konkretnych ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie jakości oczyszczonych ścieków stosuje się w coraz większym stopniu technologię dalszego oczyszczania ścieków, jako uzupełnienie konwencjonalnych technologii biologicznych.
…czytaj więcej →