MENA-Water rozwija i produkuje systemy techniczne

wody lub ścieków lub osadów

Urządzenia

Jesteśmy specjalistą w zakresie urządzeń kontenerowych: gotowe urządzenia do obróbki wody pitnej, ścieków i osadu pod klucz.

Wyroby

Wyposażenie do uzdatniania wody:
oferujemy usługi, wyposażenie i wyroby związane ze wszystkimi istotnymi operacjami uzdatniania wody.

Referencje

Urządzenia referencyjne na całym świecie:
mobilne kontenery do odwadniania osadu, wykonane dla Arabii Saudyjskiej, modernizacja drugiej co do wielkości instalacji wody pitnej w Afryce i inne.