Контрол на миризмите

MENA-Water е застъпник на здравето и безопасността.

AbluftreinigungПроцесите на обработка на водите и утайките са съпроводени с типично неприятни миризми. Налични са различни способи за предпазване и борба с миризмите.

MENA-Water предлага различни системи за пречистване и дезинфекция на въздуха. Надеждността и ефективността на тези системи е доказана в много пречиствателни станции за битови води в Германия.

продуктови групи

  • Биофилтър
  • Филтър с активен въглен
  • Мокър скрубер
  • Капков биофилтър

Palm Jumeirah Island